Què és la Teràpia Breu

La Teràpia Breu és un nou model de teràpia que busca solucionar els problemes de la manera més ràpida, eficient i menys dolorosa possible.
Si bé aquest tipus de teràpia, com el seu nom ho indica, implica tractaments molt més curts respecte a altres tècniques tradicionals, això no vol dir que la Teràpia Breu sigui fàcil. Una de les seves principals característiques és que no es tracta a l’individu i el seu problema de forma aïllada, sinó que el considera dins del seu context actual i les seves interrelacions. Aquesta filosofia és la que permet a la Teràpia Breu aplicar-se adequadament tant al tractament de famílies, com de parelles, individus, o altres sistemes d’interacció humana. Així mateix, és dinàmica i flexible, on s’identifiquen els problemes i la gamma de possibles solucions, com de la mateixa manera s’analitzen els intents de solució passats, per fixar fites i objectius del tractament i dissenyar les intervencions adequades a cada cas. Això converteix al procés de teràpia en un esquema totalment interactiu on es complementen les dues parts expertes: l’expert en tècniques de Teràpia Breu (el terapeuta) i l’expert en la seva problemàtica (la persona/es atesa/es).
Les metes de teràpia es defineixen en relació a canvis concrets que es volen aconseguir, començant amb canvis petits en els subsistemes els quals impliquen grans i notoris canvis que repercuteixen en tot el sistema.
Una característica peculiar de la Teràpia Breu i de l’atenció psicològica que realitzem a Es Calidoscopi, és el treball en equip; això vol dir que encara que a cada cas intervé un terapeuta principal, hi ha un grup addicional de terapeutes pendent del desenvolupament de les sessions a través d’un circuit tancat de vídeo. Els terapeutes de l’equip es comuniquen amb el terapeuta principal i comparteixen les seves idees, comentaris o suggeriments en viu o en l’anàlisi posterior mitjançant l’ús de vídeo gravacions. El treballar en equip agilitza el procés de teràpia i retalla el temps de tractament ja que la persona/es atesa/es compta amb diversos enfocaments i punts de vista respecte al seu cas particular. A la nostra consulta, la persona/es atesa/es decideix si vol ser atès en equip o no, i en cas de ser així, es garanteix formalment una confidencialitat explícita així com el cumpliment estricte de la Llei de Protecció de Dades.

Comportament

Abordem aquest tipus de problemes des de la perspectiva de la recerca de les seves solucions. L’eficiència de les intervencions psicològiques és clau en aquesta àrea.

Vetllar per poder ajudar amb rapidesa i no eternitzar els tractaments de problemes que representen un malestar, sovint per tot un nucli familiar o context escolar, és un compromís ètic especialment important en aquesta camp dels problemes psicològics.

Aprenentatge

Avaluam i tractam els trastorns i dificultats d’aprenentatge en coordinació amb els professionals de l’educació.

La detecció d’un problema d’aprenentatge des d’aquest servei, extern al centre educatiu, pretén reforçar els vincles entre la família i l’escola, així com enfortir la tasca dels docents.

En la nostra experiència, hem observat la insuficiència dels mètodes d’intervenció basats en una reeducació de tipus tradicional per a problemàtiques com la dislèxia, la disgrafia i la discalculia, sovint inconnexa a la família i a l’escola.

Així, hem desenvolupat un tipus de reeducació innovadora, basada també en els models de les teràpies breus i que contempla l’adquisició d’estratègies i tècniques d’aprenentatge avançades (per la lectura, l’escriptura, les matemàtiques i l’estudi) en combinació amb un treball personal (hàbit, motivació, organització…), que no només es realitza en el context de la consulta sinó també en la seva aplicació en el context familiar i escolar.

Ansietat i Estat d'Ànim

Les problemàtiques relacionades amb l’ansietat en la infància també poden requerir atenció psicològica. Les fòbies i altres formes d’ansietat són un motiu de consulta habitual en la nostra tasca clínica. Sovint atenem aquests problemes en nins, amb una exclusiva participació dels pares, que tornen els “coterapèutes” més adients per aquestes situacions.

Altres dificultats emocionals com les relacionades amb l’estat d’ànim, poden ser un obstacle significatiu en nins i adolescents. Els estats depressius són problemàtiques que passen desapercebudes amb molta més facilitat que les de l’àrea del comportament, però poden representar un problema per a àmbits de l’adaptació del nin i adolescent com són la seva concentració, la higiene de la son, l’alimentació, i sobre tot en la seva forma de veure’s o autoestima.

Son i Alimentació

La importància d’aquestes dues esferes en el desenvolupament és prou determinant com per poder condicionar moltes altres àrees i per tant, requerir atenció.

La son i les seves repercussions en els processos cognitius, l’ansietat i estat d’ànim i altres àmbits com l’autonomia personal, poden ser un problema que requereixi atenció psicològica. L’insomni, el somnambulisme, els terrors nocturns o els malsons freqüents són problemes que atenem per aquest motiu.

L’alimentació i la importància d’aquest hàbit en el desenvolupament també pot esdevenir un obstacle que requereixi intervenció. Coneixem la especial preocupació dels pares cap a aquesta esfera i hem recollit i dissenyat formes d’intervenció efectives per atendre els problemes relacionats. La selectivitat amb els aliments, el rebuig a menjar, la sobreingesta, el sobrepès i l’obesitat juntament amb els trastorns de l’alimentació com l’anorèxia i la bulímia són alguns dels motius de consulta habituals.

Socialització

Intervenim amb les problemàtiques d’interacció social dels nins i adolescents tenint molt en compte que la socialització representa un procés clau en el seu desenvolupament. Conèixer com es donen aquestes dificultats des del punt de vista dels pares i educadors, que les presencien en l’autèntic context quotidià, segueix sent el nostre principal objecte d’estudi.

També des dels models de les teràpies breus, hem desenvolupat conjunts d’eines efectives per resoldre aquestes problemàtiques i consolidar aquesta resolució mitjançant el desenvolupament d’habilitats socials.

Atenció primerenca

Abordar problemes en aquesta etapa evolutiva (de 0 a 6 anys) té un valor preventiu important alhora que requereix tenir cautela amb la prevenció excessiva i els seus efectes negatius.

La imprescindible feina amb els pares i educadors torna a ser el principal eix de la nostra tasca. La seva visió del desenvolupament representa el marc del nostre treball i la seva col·laboració i participació, la més eficient palanca per obtenir canvis positius en les problemàtiques d’aquestes etapes evolutives.

Altres Problemes

Avaluam i intervenim sobre els problemes psicològics en la infància i l’adolescència sabent que moltes situacions específiques poden ser objecte d’una intervenció més concreta.

L’adaptació als processos de separació dels pares, als canvis de centre escolar o lloc de residència, la pèrdua de persones estimades i la peculiaritat dels processos de dol en la infància i molts altres motius de consulta poden requerir una intervenció totalment adaptada al problema que inclogui un disseny d’estratègies terapèutiques particulars.

Atenció a adults

No només treballem amb els adults com a principal col·laboració per al canvi en els problemes infanto-juvenils. Tant des de la nostra formació com des de l’experiència clínica, també coneixem d’aprop les problemàtiques freqüents en l’etapa adulta.

La depressió, els problemes d’ansietat (fòbies, crisis de pànic, agorafòbia, trastorns obsessivo-compulsius, posttraumàtics, etc.), els problemes de parella o altres problemàtiques com les de l’alimentació, la son o la personalitat, són objecte d’intervenció des del nostre servei d’atenció psicològica i d’estudi en la nostra formació continuada.