CURS

Teràpia Breu en la Depressió Infanto-Juvenil

Continguts

- Principis Bàsics en Teràpia Breu:

El constructivisme
Fonaments d’orientació sistèmica
Conceptes clau de la Teràpia Breu Estratègica i de la Teràpia Centrada en les Solucions

- Definició del problema:

Com? quan? on? i amb qui?
Les excepcions al problema
Creences, expectatives i profecies
Diferenciar procés traumàtic, dol o altres tipus de pèrdues a nivell social i a nivell acadèmic
Tipologies d’estats depressius

- Anàlisi de les solucions intentades:

Del sistema familiar: de la protecció a la crítica
De l’al·lot/a. La renúncia: delegant, rendint-se o pretenent

Autòlisi

- La comunicació com a eina d’intervenció: el diàleg estratègic

- Estratègies d’intervenció individuals i familiars:

La pregunta del miracle
El púlpit
La mitja hora
La tècnica del com si
Com empitjorar?
Tècniques narratives i tècniques simbòliques

- Casos Pràctics

Horari:

Divendres a les 15:30h: recollida de material

Divendres de 16h a 20h (descans a les 18h)

Dissabte de 10h a 14h (descans a les 11:30h)