CURS

Servei d’Assessorament Psicològic al CP Gènova

Intervenció psicològica a través dels mestres per a alumnes amb dificultats.