CURS

Seminari: Aplicació pràctica de l’aprenentatge significatiu. Experiències i pràctiques.

Concedida l’acreditació per la Comissió de Formació Continuada per a professionals sanitaris de les Illes Balears (1,9 crèdits).

“La pràctica ha de ser sempre orientada per la bona teoria.” (Leonardo da Vinci)

“El que hem d’aprendre ho aprenem fent.” (Aristòtil)

De tots els aspectes a contemplar dins de l’escola, sembla evident considerar l’aprenentatge dels alumnes com el centre d’interès més rellevant dins del procés educatiu. Aquesta evidència està provocant la necessitat de prioritzar el procés d’aprenentatge de l’ alumnat per sobre del fet tradicional d’ensenyar, fent necessari l’ús d’un bon referent teòric que apuntali, doni sentit i condueixi la pràctica docent a bon terme.

OBJECTIUS.

Identificar les variables clau perquè l’alumnat aprengui .

Millorar l’aprenentatge de l’alumnat i facilitar el treball docent, donant al professorat recursos didàctics pràctics amb idees motivadores i útils per a l’aula. Prevenir els problemes disciplinaris, l’absentisme, solucionar abans el bulling i les agressions, descarregar de feina i burocràcia al professorat. Evitar repesques, repeticions de curs i recuperacions. Satisfacció dels docents i retorn positiu pel professorat de l’activitat educativa.

Aplicar exemples pràctics a la formació del professorat que donin bon resultat i en els quals es constati la transferència  a l’alumnat.

CONTINGUT.

L’aprenentatge significatiu a la pràctica de l’aula.

Després d’anys de formació i investigació en educació, hem detectat les variables per dur a terme l’aprenentatge a l’aula.

Aquestes són:

El treball obert: per poder treballar amb alumnes diferents.

La motivació: per millorar el clima de l’aula i tenir l’alumnat interessat en el treball. El medi: per relacionar-lo amb l’entorn .

La creativitat : per potenciar la imaginació i la intel•ligència.

El mapa conceptual: per relacionar i connectar els conceptes.

L’adaptació curricular: per a l’alumnat de necessitats especials.

Els mapes conceptuals.

Com fer i com usar els mapes conceptuals.

Idees, estratègies i pràctiques.

Un dels millors programes informàtics del món per aprendre. El programa informàtic CmapTools de l’Institute for Human and Machine Cognition (Florida, Estats Units).

Exemples i pràctiques.

Exemples en diferents matèries i nivells educatius.

Solucions pràctiques a la disciplina de l’aula.

AVANTATGES:

Satisfacció del professorat pel treball realitzat. La resposta positiva de l’alumnat. L’alumnat està dedicat al treball i l’aprenentatge. S’eviten i es redueixen els problemes derivats de la disciplina. Permet el treball amb la diversitat i heterogeneïtat de l’alumnat. S’optimitza el rendiment escolar amb elevats resultats d’aprenentatge . Un cop detectades les variables clau de l’aprenentatge significatiu, s’ha portat a la pràctica en un seminari amb un grup de professors col•laboradors resultat del qual és el llibre digital gratuït ” L’aprenentatge significatiu a la pràctica. Com fer l’aprenentatge significatiu a l’aula” www.aprenentatgesignificatiu.com

LA VALORACIÓ DEL PROFESSORAT COORDINADOR DELS CENTRES:

“El Seminari d’Aprenentatge Significatiu m’ha donat la possibilitat d’organitzar el centre de manera dinàmica, activa, creativa i pràctica i l’aprofitament del temps en horari lectiu “. ( CEIP Buzanada ) .

“Una de les coses que més ràpidament s’aprecia en l’alumnat amb el canvi metodològic és la motivació “. ( CEO Príncipe Felipe ).

“En aquest grup , sense ser els alumnes especialment brillants , podria afirmar que hi ha hagut un 90% d’èxit “. ( IES San Marcos )

“Endavant . Que a més de senzill de portar a la pràctica, els resultats són tan evidents i tan ràpids que ja no cal més . En el moment en què es posa en pràctica el primer mòdul, després tot ve seguit. El producte es ven sol” . ( CEIP Buzanada )

OPINIÓ DELS ALUMNES:

“M’agrada molt perquè després no se m’oblida el que estudi. ”

“Els mapes conceptuals ens ajuden a pensar.”

“Els mapes conceptuals ens ajuden a resumir els textos i a resoldre els problemes de matemàtiques .”

“Els mapes conceptuals ens ajuden a llegir.”

“Les classes han estat molt interessants i m’han agradat molt, els treballs en equip també m’han agradat moltíssim i he après molt, també m’ha agradat fer els mapes conceptuals, ja que abans no els sabia fer. “

“M’agraden molt aquestes classes perquè estem tota la classe unida per a la realització d’un treball i treballem tots . Potser individualment no treballaria la majoria “.

“El curs ha estat realment sorprenent, amb altres paraules, “meravellós” , treballar en grup ha servit per obrir el nostre companyonia i deixar les diferencies de cadascun enrere.”

“Fer les classes d’aquesta manera és molt millor, crec que el treball en equip és molt millor perquè en un futur haurem de treballar amb més persones i treballant així ens anem adaptant i fent una idea … aprenem molt més”.

Horari

Dissabte:

- de 9.30h a 10h: entrega de material.

- de 10h a 14h i de 16h a 19h (amb descans a les 11:30h i a les 17:30h).

Diumenge:

- de 10h a 14h (amb descans a les 11:30h).

Dirigit a: Psicòlegs, psicopedagogs, mestres i altres professionals de l’àmbit educatiu.

INSCRIPCIÓ TANCADA