CURS

La intervenció psicològica en el context escolar amb problemes emocionals i d’aprenentatge

MODELS TEÒRICS EN LA INTERVENCIÓ ESCOLAR

LA INTERVENCIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR DES DE MODELS DE TERÀPIA BREU SISTÈMICS

LA COMUNICACIÓ COM A ESTRATÈGIA

PROTOCOLS ESPECÍFICS D’INTERVENCIÓ:

L’efecte dels diagnòstics

Les pressumptes dislèxies

Mutisme selectiu

Fòbia escolar

Dificultats en els deures escolars

Problemes d’atenció i concentració

Desobediència

Dificultats d’aprenentatge