CURS

La Intervenció Estratègica en el Context Escolar en Problemes de Comportament i en Problemes Socials

Curs a distància organitzat pel Sindicat de l’Ensenyament Stei-i

enllaç