CURS

Curs: La Resistència Pacífica en Trastorns del Comportament a l’Escola

Metodologia de treball a través de videoconferència.

Dirigit a l’EAC (Equip d’Alteracions de la Conducta de la Conselleria d’Educació)