CURS

Curs: Intervenció psicològica en el context escolar

Curs de formació als mestres que consta de continguts teòrico-pràctics que puguin ampliar i reforçar els seus recursos i que es plantejaran també en la seva vessant d’intervenció a través del mestre dirigida a determinats alumnes amb dificultats. Així mateix, disposarem d’una aula virtual en la qual es penjaran documents d’interès i on es podran plantejar dubtes, aportacions i suggerències entre sessions.

PROGRAMA DEL CURS

EDUCACIÓ EMOCIONAL I PSICOLOGIA APLICADA A L’ESCOLA

Principis psicològics bàsics

Intervenció a través de les emocions

 PROBLEMES EN EL COMPORTAMENT

Quan l’alumne no atura: hiperactivitat, dificultats d’autocontrol, impulsivitat

Quan desobeeix i/o provoca: negativisme i desafiament

 RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I INTEGRACIÓ SOCIAL

Agressivitat, manca d’habilitats socials, problemes de cohesió grupal

 PROBLEMES RELACIONATS AMB L’ANSIETAT I L’ESTAT D’ÀNIM

Pors i/o baix estat anímic en el context escolar