CURS

Curs d’Aprofundiment en Intervenció estratègica i centrada en solucions

OBJECTIU

Amb aquesta activitat es pretén aprofundir en eines d’intervenció pràctiques provinents dels models de teràpia breu estratègica i centrada en les solucions, principalment, en l’àmbit escolar, social i familiar.

CONTINGUTS

 • Intervenció centrada en solucions:
  • Construcció de demandes amb postures de més díficil col·laboració.
  • Pràctica per exercitar objectius ben formats.
  • El treball amb l’excepció: elicitar, marcar, ampliar, ancorar, seguir.
  • Presa de decisions en la tasca.
 • Intervenció estratègica:
  • Trastorns mentals en adults
  • Pràctica en diàleg estratègic
  • Sensacions de base
  • Simetria i complementarietat
 • Aliança terapèutica:
  • Les 4 dimensiones.
  • Pràctica amb entrevista per identificar els elements que fomenten l’aliança terapèutica.
 • Resistència pacífica en menors violents:
  • La reacció postposada
  • La xarxa
  • L’anunci
 • Pràctiques restauratives:
  • Cercles
  • Diàleg en casos de conflicte i violència
 • Tècniques narratives: externalització.

METODOLOGIA

La metodologia pretén ser constructiva i interactiva entre els diferents assistents, creant un grup de treball participatiu i experiencial a través de la pròpia pràctica professional. S’utilitzaran dinàmiques actives que permetin vivenciar les eines d’intervenció, així com el treball de casos a partir d’experiències professionals reals, que poden ser aportades pels assistents també. Es realitzaran pràctiques en entrevista terapèutica a través de role-playing.

Les pràctiques optatives consistiran en formar part de l’equip terapèutic en casos reals d’Es Calidoscopi, visualitzant entrevistes i fent aportacions a la intervenció.

TEMPORALITZACIÓ

Inici: 6 de novembre de 2019.

Finalització: 22 de gener de 2020.

Dos dimecres al mes alternatius.

Horari: 16h a 19h.

18 hores

Pràctiques optatives: dilluns i/o divendres matí i/o horabaixa.

PREUS

Curs (sense pràctiques addicionals optatives): 315€

Curs + 8h de pràctiques: 365€

Curs + 16h de pràctiques: 400€

Curs + 24h de pràctiques: 435€

INSCRIPCIÓ

 • Enviar email confirmant assistència, indicant: CURS APROFUNDIMENT + … HORES PRÀCTIQUES (SI S’ESCAU) i adjuntant resguard de pagament a:

annasala@escalidoscopi.net

Realitzar transferència:

 •  IBAN ES12 2100 2715 5902 0017 5256
 • Data límit pel pagament: dia 30/10/2019