Grups de Pares

En la nostra tasca diària com a psicòlegs de la infància i l’adolescència observam, cada dia més, la rellevància dels pares a l’hora de conduir als fills a fer front a les circumstàncies de la vida, ja sigui en el terreny escolar, social com familiar. És per això que hem posat en marxa aquests tallers per a pares basats en els models de la psicologia que ens aporten eines especialment pràctiques i que posen émfasi en l’efectivitat de les intervencions.

En aquestes activitats es treballa amb un grup de pares al llarg de diverses sessions, amb l’objectiu de supervisar les intervencions fetes a casa i així obtenir canvis i millores positives que es mantinguin en el temps.

Taller de Nins

Consta d’un conjunt d’activitats adreçades al treball directe amb grups de nins i adolescents, ja sigui amb el grup-classe i l’objectiu de fomentar les competències bàsiques, com en el marc de qualsevol altra activitat educativa fora del currículum acadèmic.

Xerrades

Aborden de forma més general temes d’interès en l’educació dels nins i tenen com a objectiu promoure en l’actitud dels pares assistents la reflexió i el descobriment de noves eines pràctiques per la seva tasca educativa.

Duració Aproximada: Una hora i mitja.

Horari: A convenir amb el ponent.

Lloc: Escola, Centre Cultural, Ajuntament o local que disposi l’entitat que sol·licita l’activitat.

Actualment disposam dels següents temes preparats per oferir-ne les xerrades: