Intervenció a través dels Mestres

Motivació

En la nostra experiència de formació a mestres hem recollit la demanda per part dels equips educatius de poder comptar amb un assessorament psicològic més continuat durant el transcurs de tot el curs escolar i no solament durant la celebració de les nostres activitats de formació.

Objectiu

Fruit d’aquesta sol·licitud hem dissenyat el nostre Servei d’Assessorament Psicològic als Centres Educatius que té com a objectiu principal promoure una col·laboració ràpida i eficient amb els professionals de l’educació per a que puguin trobar solucions efectives als problemes de comportament, actitud cap a l’aprenentatge, socialització i ansietat que puguin presentar els seus alumnes.

Metodologia

Hem cregut que la millor manera de proporcionar una bona eina d’assessorament és fent feina en el propi centre (com ja hem fet en els cursos) i durant l’horari lectiu (matins). D’aquesta forma, pretenem estar el més a prop possible dels problemes que es presenten per poder-ne dissenyar un pla d’intervenció ben adaptat.

Els professionals d’es Calidoscopi estem formats en tipus d’intervencions breus, fet que facilita un assessorament optimitzat i una feina eficient en la resolució dels problemes que els professionals de l’educació sol·liciten.

Intervenció a través dels Pares

Un altre dels formats d’intervenció que oferim per als centres educatius, és la implantació d’un servei d’atenció psicològica per a les famílies. En aquest servei atenem, també de forma indirecta, les consultes sobre els problemes psicològics dels al·lots. La metodologia dels models de teràpia breu possibilita atendre mitjançant entrevistes curtes i amb una periodicitat quinzenal (com a freqüència màxima) els problemes que els pares ens exposen. D’aquesta manera, dins la dinàmica de funcionament del centre, aquest servei representa una intervenció àgil, amb la capacitat d’atendre un nombre considerable de casos i que vetlla per un treball compromès amb l’eficàcia i l’eficiència dels seus resultats.

Motius de consulta atesos

Tenint en compte la nostra filosofia en l’atenció psicològica, el doble objectiu del Servei que presentam serà atendre adequadament problemes que representin un obstacle per a l’adaptació psicològica dels nins i les seves famílies i vetllar per una correcta detecció evitant l’etiquetatge innecessari i contraproduent.

És ben conegut el fet que els problemes psicològics poden tornar obstacles significatius en el desenvolupament dels nins i adolescents. El comportament, el rendiment acadèmic, la socialització, els problemes amb els hàbits o els símptomes d’ansietat són motius de consulta força freqüents en la nostra tasca d’atenció psicològica.

Format de treball

D’aquesta manera, el nostre Servei d’Atenció Psicològica és un recurs basat en la intervenció indirecta, és a dir, en l’assessorament als adults per a la resolució dels problemes que presenten els nins.

Aquest format, característic del model d’intervenció breu estratègica, pretén emprar la col·laboració dels pares com a principal recurs i eina d’intervenció. Això permet també, una brevetat en les intervencions i una freqüència moderada (normalment una sessió cada dues setmanes) que facilita l’eficiència dels tractaments i el treball de les famílies entre sessions.

Formació als Centres

Bona part de la nostra activitat en el camp de la formació ha estat dirigida a la fita de proporcionar recursos pràctics als professionals de l’educació. Fa uns cursos vam impartir en diversos centres el curs Intervencions eficients dins el context educatiu en problemes del comportament. Aquest curs estava dissenyat per als centres escolars que reunien un grup de professionals amb la inquietud de trobar noves formes d’abordar aquests tipus de necessitats educatives i eines pràctiques per a obtenir veritables canvis positius. A partir d’aquesta experiència vam anar intentant conèixer més d’aprop les necessitats formatives dels mestres dins el camp de la psicologia.

Actualment, fruit d’aquesta reflexió, la nostra oferta formativa s’ha ampliat i diversificat de forma considerable. Podeu consultar-la en l’apartat de Formació.

Activitats per a Pares i AMIPAs

Una altra de les col·laboracions que els centres educatius ens sol·liciten amb freqüència és la d’activitats divulgatives adreçades a pares i tallers per a aquests i per a nins. Podeu consultar-les en l’apartat Pares i AMIPAs.