TALLER DE NINS

Tallers d’educació socio-emocional

L’objectiu d’aquests tallers és l’expressió i la canalització de les emocions bàsiques a través de la narració, del dibuix, del joc i/o d’activitats cooperatives com a eines psicoeducatives bàsiques per al foment del benestar socio-emocional dels al·lots.

Es duen a terme en coordinació amb els adults  implicats (mestres, professors i/o pares ) i es faciliten orientacions per a generalitzar els continguts abordats als tallers a casa i a l’escola.

Taller d’Educació Emocional a través del Conte (de 3 a 7 anys)

Es fomenta l’expressió i la canalització de les emocions bàsiques a través del conte, com a forma de superar obstacles en el desenvolupament dels infants de manera primerenca. Els temes que es tracten a través del conte són: les geniades, el son, l’alimentació i fer-se gran, vinculats a quatre emocions bàsiques: la ràbia, la por, el plaer i el dolor.

Taller d’Educació Socio-Emocional (de 7 a 10 anys)

En aquest taller es treballa la resolució de conflictes a nivell social, a través d’una expressió emocional i una comunicació interpersonal adequada, fent ús de la cooperació i la mediació.

Taller d’Educació Socio-Emocional (de 10 a 16 anys)

En el taller dels grans es fomenta l’ús de les habilitats socials i les relacions socio-emocionals satisfactòries en la interacció amb els altres. Està indicat per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar.