XERRADA

Solucions senzilles per a petits i grans problemes de la infància

Com resoldre de forma efectiva problemes de comportament, aprenentatge, socialització i ansietat.

La xerrada aborda des del punt de vista de les intervencions breus, una sèrie de problemes habituals per als infants en els contextos escolar i de la llar. Aquests tipus d’intervencions destaquen per la seva eficàcia i eficiència en la resolució de problemes d’interacció. També ens aporta una nova perspectiva per estudiar aquestes dificultats que seran analitzades des d’un punt de vista eminentment pràctic. Bàsicament, no s’intenta definir la formació i persistència dels problemes com a resultat de causes intrapsíquiques o alteracions biològiques sinó intentant comprendre com els nins i els adults que els envolten interactuen amb la realitat i intenten posar remei a les dificultats. D’aquesta forma descobrim pressumptes solucions que en el fons mantenen i fins i tot amplien els esmentats problemes i podem dissenyar una intervenció que permeti originar un canvi en aquest sistema d’interaccions i la conseqüent resolució de la dificultat o problema.

Tot i que aquests tipus d’abordatges terapèutics són aplicables a molts tipus de problemes psicològics, nosaltres ens centrarem en les formes d’intervenció amb problemes infantils. De la nostra pràctica clínica hem extret una amplia experiència treballant amb el context de la llar juntament amb l’escolar. En aquesta xerrada prestarem especial atenció mitjançant exemples i preguntes dels participants als comportaments del tipus:

  • La Hiperactivitat i el Dèficit d’Atenció.
  • El Trastorn Negativista Desafiant (comportament rebel, conflicte amb adults i normes, “mal” comportament…)
  • Fòbies diverses (a la foscor, als animals, a les situacions socials…)
  • La Timidesa i la Fòbia Social
  • Les Obsessions en la infància

En totes aquestes dificultats podrem comprovar com, mitjançant la intervenció de l’adult (pares, mestres, educadors…), és possible originar canvis en temps breu. A més, en molts casos podrem treballar sense la participació directa del nin, que d’aquesta manera no haurà de carregar amb l’agreujament del problema que suposa el fet “em porten al psicòleg pel problema que tenc”.

ÀMBIT

Educació infantil, primària i secundària.