XERRADA

L’hàbit i les tècniques d’estudi: Com fomentar-ho a casa?

Amb aquesta xerrada es pretén oferir informació, eines i estratègies pràctiques que promoguin un bon hàbit d’estudi a casa, així com l’ús de tècniques d’estudi adequades, a fi de reforçar i ampliar els recursos que ja posseeixen els pares i els nins. S’abordaran aspectes com la falta d’atenció i concentració, el foment de la motivació i la responsabilitat cap a l’estudi, la manca d’organització i la inseguretat i les dificultats en el procés d’aprenentatge dels al·lots. Així mateix, es presentaran recursos educatius basats en l’ús de les noves tecnologies, imprescindibles en la realitat digital actual.

ÀMBIT

Educació Primària i Secundària.