XERRADA

L’educació emocional a través dels contes

Les emocions són inherents a la vida d’una persona, necessàries i positives, fins i tot les considerades negatives. No obstant, quan aquestes no estan ben gestionades poden produir desajustos en la persona que afectin al seu rendiment i a la seva adaptació als diferents àmbits en els que es troba. Des del punt de vista psicològic, es considera que els problemes en la qualitat de vida d’una persona, ja des de la infància, estan relacionats amb l’alteració de quatre emocions primàries que s’hi troben subjacents. Que aquestes emocions es mantinguin en harmonia i equilibri permet una millor afrontació de les circumstàncies de la vida. Aquestes emocions són la ràbia, la por, el plaer i el dolor. Els nins, igual que els adults, també necessiten expressar els seus estats emocionals ja que són una font de comunicació i de supervivència. El dolor, per exemple, ens avisa de possibles problemes de salut per a què puguin ser resolts; la por, ens protegeix de cara a prendre precaucions i evitar riscos que podrien ser perillosos, la ràbia, ben expressada, permet defensar-se de possibles “atacs” d’elements externs. En l’etapa de la infantesa, pot ser un moment òptim per què, de manera primerenca, els nins ja aprenguin a mantenir un equilibri amb les seves emocions i, aquestes, puguin complir les seves funcions vitals. Sovint, aquestes emocions, es veuen alterades però en funció de la nostra capacitat i recursos personals podrem minimitzar els seus efectes contraproduents i saber-ne fent un bon ús. I com a pares, també podrem ensenyar els nostre fills a que ho aprenguin. Així, amb aquesta xerrada es pretén oferir recursos a nivell psicoeducatiu a través dels contes, d’activitats simbòliques i d’estratègies creatives que reforcin i fomentin l’educació emocional dins de la família.

ÍNDEX DE CONTINGUTS

  • LA RÀBIA. Aprendre a gestionar les geniades i les dificultats relacionades amb “mals” comportaments dels nins.
  • LA POR. Evitar problemes en el son i facilitar l’afrontament de les pors infantils.
  • EL PLAER. Fomentar sensacions agradables cap al menjar com a prevenció i intervenció en els problemes en la conducta alimentària dels infants.
  • EL DOLOR. Com afrontar el fet de fer-se gran (el síndrome del Peter Pan), assumint responsabilitats i tenint en compte possibles situacions estressants viscudes pel nin com ara el naixament d’un germà, el començament de l’escola, la separació dels pares o la mort d’algun familiar.

METODOLOGIA

  • La xerrada té una duració aproximada d’1h i mitja.
  • S’inicia la xerrada amb una part teòrico-pràctica sobre les diferents temàtiques.
  • Es continua amb la participació dels diferents membres a partir del les seves necessitats i aportacions.
  • Es proposen estratègies, contes i activitats psicoeducatives que promoguin canvis positius a casa en els temes abordats.

ÀMBIT

Educació Infantil i Primària.