CURS

Intervenció Psicològica en Trastorns del Neurodesenvolupament de la Infància i l’Adolescència (gener-febrer de 2020)*

1.- Trastorns per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) / 1.1 Abordatge des del model cognitiu-conductual / 1.1.1 Formes d’avaluació i diagnòstic. / 1.1.2 Programes d’intervenció. / 1.1.3 Investigació en el TDAH / 1.2 Abordatge des dels models de la teràpia breu. / 1.2.1.- Intervenció Estratègica en el TDAH i teràpia centrada en les solucions en el TDAH / 1.2.2. Treball amb el dèficit d’atenció i amb la hiperactivitat: tècniques bàsiques i variants. / 2 Trastorns de l’aprenentatge / 2.1.- Les avaluacions i els diagnòstics. Tipus de trastorns. / 2.2.- La intervenció psicopedagògica en els trastorns d’aprenentatge. / 2.3.- Les expectatives mestre-alumne i les formes d’intervenció. / 3.- Trastorns de l’espectre autista. / 3.1.- Tipus i característiques clíniques / 3.2.- Formes d’intervenció. / 4.- Trastorns per tics i de la Tourette. / 4.1.- Identificació i diagnòstic. / 4.2.- Formes d’intervenció. / 5 Pràctiques presencials.

 

Inici: 10 de gener de 2020

Horari: Teoria divendres de 16h a 21h / Pràctiques a convenir.

Lloc: Es Calidoscopi, C/Joan Mas, 2, Palma de Mallorca.

Dirigit a: Psicòlegs i altres professionals dels àmbits sanitari, educatiu i social.

*S’ha d’haver realitzat el curs de Principis Bàsics prèviament.

 

Formació acreditada per la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Sanitat de les Illes Balears.

Per a més informació:
telf. 659 211 333 / 696 690 810
master@escalidoscopi.net
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=fZYlW0GgYio

MATRÍCULA